Om

Sorunda Foder & Strö säljer Skandinavisk kiselgur. Skandinavisk kiselgur är godkänd att ge som fodertillskott  (feed grade).


Företaget ägs av Ida Bille Larsen, agrarekonom.


 

Vi önskar att bli förknippade med "kunnighet, service och snabba leveranser".

Vi skickar paket flera gånger i veckan.


Vi får många frågor angående kiselgur, vilket självklart är roligt. Intresset tyder på att fler och fler får upp ögonen för kiselgurs egenskaper.


Kiselgur finns i jorden på flera platser i världen. Det består främst av skaldelar från kräldjur (kisel), som levde för ca 50 miljoner år sedan. Det består även av en rad andra grundämnen i varierande mängd. Som exempel kan nämnas aluminium och järn. Dessa beståndsdelar bildar tillsammans produkten "kiselgur".


Sammansättningen varierar beroende på varifrån kiselguren kommer.


Tester har visat att kiselkoncentrationen INTE har avgörande betydelse för hur effektivt kiselguret absorberar fukt. Det som är helt avgörande för resultatet är pulvrets kornstorlek. Ju finare pulver, dess bättre effekt. För att kunna jämföra olika produkter bör man ta reda på benämningen "specific surface".

Produkter med en "specific surface" på minst 50 m2/g fungerar bäst.


Var också uppmärksam på pH-värdet. Skandinavisk kiselgur har samma pH som huden (4,5-5,0), vilket säkerställer att hudkontakt inte ger upphov till obehag.


Då kiselgur är 100% naturligt och därmed både GMO- och giftfritt, är det tillåtet att användas i ekologiska produktioner (se gärna EU no: E 551c)


Kisegur finns i två varianter. Den ena har enbart krossats och torkats (grå-vitt pulver). Det är denna varianten vi säljer som Skandinavisk kiselgur. Andra varianten har uppvärmts till runt 1000 grader och används till bla filtrering. Den sistnämnda varianten har en rödaktig ton.


Läs mer här:

http://www.absorbentproductsltd.com/diatomaceous-earth-calcined-vs-non-calcined.html


Kiselgurs absorberingsförmåga i kombination med det faktum att produktet är helt naturlig gör att användningsområderna blir fler och fler. Djurägare använder kiselgur för att optimera djurens närmiljö. Om djur vistas i fuktiga stallmiljöer ökar risken för en rad sjukdommar. Att kontinuerligt strö ut kiselgur reducerar fuktigheten och därmed smittotrycket. Kiselgurets absorberingsförmåga ändras inte över tid. Lika länge kiselguret finns kvar, lika länge har det effekt.


Höns gillar att "sandbada", även om det kanske inte är just sand de badar i. Detta gör de som en del av deras naturliga beteende samt för att hålla fjäderdräkten i bra skick. Att blanda kiselgur i hönsens sandbad är ett sätt att hjälpa hönsen i detta arbete. Dess mer populärt sandbadet är, dess bättre. Därför kan det vara bra att testa olika material för att komma fram till vad som uppskattas mest. Sand eller torv är det vanligaste.


Sandbadets storlek avgör hur mycket kiselgur som behövs. I en pallkrage kan 300-500 gram vara lagom. Annars kan man räkna med 1.5 dl kiselgur till 10 liter torv/sand/jord eller vad hönsen föredrar.


Vi rekommenderar att strö "en liten näve" kiselgur ovan på spån eller torv i varje rede. På så sätt minimeras risken för att redet bliver ett näste för oönskade inslag i hönsens liv. Vår erfarenhet är att kiselguret har en tendens att åka ner på botten av redet, om man använder halm eller hö.


Det går bra att blanda kiselgur med vatten (1:3), och sen måla med detta. Blöt eller mycket fuktig kiselgur har ingen effekt, men när det torkat sitter det fast, och återfår sin uttorkande/absorberande effekt till fullo. Speciellt bra till väggar och sittpinnar.


På engelska heter kiselgur "diatomaceous earth", ofta förkortat DE. På internet finns mycket att läsa, tx dessa:


http://www.richsoil.com/diatomaceous-earth.jsp

https://www.diatomaceousearth.com/Hör gärna av er med frågor och funderingar!!

Använd vårt kontaktformulär eller maila till kontakt@sorundafoder.se